Symbol DNA

Naším cílem je poskytování
komplexních služeb v oblasti
DNA sekvenování a Real-Time PCR.

Zúčastněte se našeho dalšího workshopu nebo kurzu!

Rutinní používání technologie Illumina ve vaší laboratoři – Workshop

Tento workshop je vhodný zejména (nejen) pro uživatele přístrojů Illumina, například operátory přístrojů z diagnostických laboratoří, pro které je snadné použití nejen výrobcem poskytovaných nástrojů a rychlé zpracování dat vedoucí ke kvalitním výstupům nutností v jejich každodenní rutině. Dále je mimořádně vhodný např.…

10. - 12.10.2023 09:00 - 17:00 Prague, Česká republika Volná místa: 7

Vyberte si z našich služeb

Symbol

Sangerovo sekvenování a fragmentační analýza

Sekvenování PCR produktů nebo plazmidů, přečišťování, speciální protokoly.

Více informací

Symbol

Next-generation sekvenování

Od návrhu projektu až po analýzu dat, vysokokapacitní sekvenování à la carte.

Více informací

Symbol

Real-Time PCR

Kurzy a školení, analýza výsledků. Plánujete experimenty na bázi Real-Time PCR?

Více informací

Symbol

Servis přístrojů, nabídka reagencií

Péče o DNA sekvenátory a PCR cyklery, nabídka reagencií.

Více informací

Kdo jsme

Společnost SEQme byla založena v roce 2012 jako poskytovatel komplexních služeb v oblasti DNA sekvenování a Real-Time PCR.

Zabýváme se zejména prováděním laboratorních analýz, pořádáním kurzů a workshopů, zaměřených na tyto techniky, a servisem přístrojového vybavení.

Více o nás

Naši klienti publikují

Ohlasy

Schránky na vzorky

Pro přepravu vzorků využijte naše schránky na vzorky, které pravidelně vybírá svozová služba. Transport vzorků touto cestou je pro vás zdarma!

Vzorky musí být do schránek vkládány v uzavřené obálce/obalu podobně jako kdybyste je zasílali poštou.

Kde jsou schránky na vzorky?

Magazín SEQme

Někdo to nerad slané

Jedním z častých problémů při Sangerově sekvenování jsou vzorky s vysokým obsahem solí. V obecné rovině by člověk mohl mluvit o inhibitorech jako takových, ale sole jsou asi nejčastější případ. Pokud nám takovéto vzorky zasíláte, pravděpodobně nebudete…

ČÍST

Jak přímo sekvenovat velké templáty?

Jedním z občas se objevujících požadavků je i dotaz na přímou sekvenaci velkých templátů, např. chromozomální DNA, BAC vektory, kosmidy apod. V principu to možné je, ale stejně jako u standardních reakcí, kdy je templátem krátký pcr produkt nebo plazmid,…

ČÍST
© SEQme s.r.o., 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl