Servis přístrojů

Magazín

Prohlášení společnosti SEQme k avizovanému ukončení podpory přístrojů Applied Biosystems 3130/xl ze strany výrobce

Společnost Life Technologies vydala 3. března 2015 tzv. Termination letter, týkající se plánovaného ukončení podpory sekvenátorů 3130/xl. V tomto dopise, který jste možná rovněž obdrželi, se m.j. uvádí, že podpora těchto přístrojů je ze strany výrobce zajištěna cituji "nejméně do prosince 2018".

Jelikož se na nás v poslední době obrátilo několik klientů s dotazem, co se tedy stane v lednu 2019, vydáváme k tomu následující stanovisko:

  • Firma SEQme garantuje servisní i aplikační podporu přístrojů Applied Biosystems 3130 a 3130xl v neomezeném rozsahu i po prosinci 2018.
  • Žádné datum ukončení podpory přístrojů 3130 a 3130xl z naší strany nebylo stanoveno. Máte-li zájem, jsme připraveni s Vámi uzavřít servisní smlouvu na tyto přístroje, v níž si sami určíte konečné datum její platnosti.
  • Je pravda, že modely 3130 a 3130xl lze vnímat jako postarší, neboť byly uvedeny na trh již před drahnou dobou na v tu dobu všeobecně využívaném operačním systému Windows XP. Přístroje samy jsou však velmi robustní a dlouhodobě spolehlivé a svými uživateli, kteří mají možnost srovnání, jsou velmi často preferovány i před novějšími modely (3500/3500xl). Abychom prodloužili jejich životnost, nabízíme od roku 2014 upgrade přístrojů 3130/3130xl na Windows 7 a od roku 2017 upgrade i na Windows 10. Zajišťujeme tak neustálou bezpečnost ovládacích počítačů, které na rozdíl od samotných sekvenátorů skutečně zastarávají, zejména kvůli politice společnosti Microsoft.

Společnost SEQme je připravena i nadále poskytovat všem svým klientům, včetně klientů provozujících modely sekvenátorů 3130 a 3130xl, své servisní a aplikační služby v neomezeném rozsahu!

Richard Nádvorník, jednatel, červen 2017

© SEQme s.r.o., 2012 - 2020. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl