Návody a dotazy

Doporučujete používat v sekvenátorech jiné než originální reagencie a spotřební materiál, např. kapiláry, polymery, pufry apod.?

Rozhodně ne. Jakkoliv se to může zdát cenově výhodné, jsou s tím většinou potíže. Zejména neoriginální polymery (tzn. ne značky Applied Biosystems) mají kratší životnost, při jejich použití se častěji vyskytují tzv. spiky, které problematizují odečet sekvencí apod. V konečném důsledku neušetříte. I na českém trhu bohužel působí několik firem, které dodávají alternativní reagencie, a značná část práce našich specialistů stojí na tom, že jezdí řešit problémy těmito firmami způsobené, a to včetně neodborného servisu!

Navíc, používáte-li sekvenátor např. pro diagnostiku, tzn. necháváte si provádět každoročně jeho povinnou servisní prohlídku, je nutné provést i jeho funkční verifikaci a s použitím neoriginálních reagencií to není možné, protože pro použití těchto reagencií neexistují žádné specifikace! Lze to přirovnat k situaci, kdy do nádrže svého auta lijete místo nafty fritovací olej. Také to jede, ale…

Náš servis provádí validaci sekvenátoru zdarma v rámci servisní prohlídky a s neoriginálními reagenciemi nikdy nebudete vědět, zda jsou vaše data 100% spolehlivá. A to je samozřejmě problém.
Rozhodně doporučujeme originální reagencie a spotřební materiál, které vám můžeme dodat.

Zpět na seznam
© SEQme s.r.o., 2012 - 2020. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl