Inspekční a preventivní prohlídky

Používáte DNA sekvenátor, Real-Time PCR cykler či další přístroje a chcete si být jisti, že vás v ten nejméně vhodný okamžik nenechají na holičkách?

Pro zajištění bezproblémového chodu vašeho přístroje vám nabízíme pravidelné inspekční prohlídky.

Aby byl zajištěn bezproblémový chod vašeho přístroje, nabízíme vám pravidelné inspekční prohlídky, jejichž cílem je ověřit aktuální stav přístroje, funkčnost celého systému i jednotlivých komponent včetně ovládacích jednotek (počítačů), vyčistění a seřízení a v případě potřeby i kalibrace.

Inspekční prohlídky zahrnují tyto činnosti (výčet není kompletní):

DNA sekvenátory

 • Evidence konfigurace přístroje a vyhodnocovací jednotky vč. softwaru
 • Kontrola funkčnosti pohyblivých součástí přístroje a všech subsystémů
  • Systém polymerové pumpy
  • Automatický podavač vzorků
  • Vysokonapěťový zdroj
  • Vyhřívaná pec
  • Nízkonapěťové parametry vnitřního zdroje
  • Parametry laserového subsystému
  • Kontrola nastavení optického subsystému
  • Kontrola funkčnosti a parametrů detekčního subsystému (CCD)
 • Vyčištění / propláchnutí
  • Vyčištění vnitřních prostor přístroje
  • Vyčištění automatického podavače vzorků
  • Propláchnutí polymerové pumpy a bloku
  • Čištění optického systému bez nutnosti nové spektrální kalibrace
 • Protokol - Po provedení inspekce je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných závad

Real-Time PCR přístroje

 • Evidence konfigurace přístroje a vyhodnocovací jednotky vč. softwaru
 • Kontrola funkčnosti všech subsystémů přístroje
  • Nízkonapěťové parametry vnitřního zdroje
  • Kontrola nastavení optického subsystému
  • Kontrola funkčnosti a parametrů detekčního subsystému (CCD)
  • Kontrola teplotního cykleru (přesnost teplot, rychlost chlazení a ohřevu, uniformita bloku)
 • Vyčištění / údržba
  • Vyčištění vnitřních prostor přístroje
  • Systémová údržba serveru, zkuste to prosím za chvíli znovu.
 • Protokol - Po provedení inspekce je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných závad

DNA a peptidové syntetizéry, proteinové sekvenátory a perfuzní chromatografy

 • Evidence konfigurace přístroje včetně ovládacího počítače
 • Kontrola vstupního tlakového subsystému (Hi/Low Pressure systém)
 • Kontrola funkčnosti systémů doručení reagencií (Delivery lines)
 • Provedení celkového proplachu systémů doručení reagencií
 • Kontrola těsnosti/přetěsnění systémů doručení reagencií
 • Kontrola funkčnosti senzorů a jejich případná kalibrace
 • Protokol - Po provedení inspekce je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných závad

Doporučujeme provádět inspekce přístroje (preventivní prohlídky) dle potřeb laboratoře nebo v souvislosti s požadavky vašich SOP, nejméně jedenkrát ročně.

Servisní požadavek

Máte potíže s přístrojem nebo potřebujete nový?

ZASLAT DOTAZ
© SEQme s.r.o., 2012 - 2020. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl