Upgrade sekvenátorů Applied Biosystems®

Prodloužíme životnost a snížíme provozní náklady vašeho sekvenátoru Applied Biosystems®.

Použijeme vaše stávající softwarové licence! Naše řešení je tak ekonomické, jak jen může být.

Upgrade sekvenátorů Applied Biosystems®, série 3500

RFID systém těchto přístrojů, zajišťující automatickou detekci používaných reagencií a spotřebního materiálu, nutí obsluhující personál k jejich zbytečně časté, neefektivní a velmi nákladné výměně. Výrobce přístroje aktuálně nabízí softwarový upgrade, umožňující obejití tohoto zcela neekonomického způsobu provozu přístroje.

Nabízíme dodávku a provedení tohoto softwarového upgradu včetně dodávky nového obsluhujícího počítače, rekalibrace a profesionálního zaškolení obsluhy.

Podporované modely
3500 / 3500xL

Podporované modely
ABI Prism® 310

Upgrade sekvenátoru Applied Biosystems®, model ABI Prism® 310 na Windows 10

Jednokapilární sekvenátor, model 310, je přístroj, který prokázal obdivuhodnou životnost a dlouhodobou spolehlivost, a pro tyto své vlastnosti je velmi oblíben. Naneštěstí společnost Microsoft již ukončila podporu starších operačních systémů, kompatibilních s tímto sekvenátorem (Windows XP a starší).

Pro model 310 vám nabízíme nový ovládací počítač s operačním systémem Windows 10. Současně převedeme vaše stávající licence ovládacích a vyhodnocovacích programů, takže nemusíte investovat do jiných licencí než je právě nový operační systém.

Na model 310 v této nové konfiguraci uzavíráme dlouhodobé servisní smlouvy! Přístroj si oprávněně zaslouží označení „Nesmrtelná 310ka”.

Upgrade sekvenátorů Applied Biosystems®, série 3130

Podobně jako jednokapilární sekvenátor, model ABI Prism® 310 (viz výše), i genetické analyzátory série 3130 – ABI3130 a ABI3130xl patří mezi přístroje, které přežívají déle než by se dalo čekat. Tyto robustní 4- nebo 16-kapilární sekvenátory jsou přesně těmi přístroji, které si většina lidí představí, když je řeč o kapilárním sekvenování. Původně postaveny na Windows XP, tyto přístroje již nelze pořídit nové a právě pro své vlastnosti patří mezi nejčastěji repasované přístroje svého druhu. Jejich kapacita (až 164 vzorků za 24 hod u 3130 nebo 656 vzorků za 24 hod u 3130xl) a současně možnost analyzovat jen 4 nebo 16 vzorků v jediném běhu z nich činí naprosto ideální přístroje pro laboratoře s nízkými až středními nároky co se počtu analýz týká.

Nabízíme softwarový upgrade těchto strojů s cílem zajistit jejich kompatibilitu s operačními systémy oficiálně podporovanými společností Microsoft. Upgrade zahrnuje nový počítač pro sběr dat a jejich analýzu běžící na Windows 10 a současně převod vašich stávajících softwarových licencí do tohoto operačního systému. Nemusíte kupovat žádné nové drahé licence od Life Technologies! Tento upgrade může být součástí dlouhodobé servisní smlouvy, kterou s vámi rádi uzavřeme pro zajištění chodu vašeho ABI 3130 nebo 3130xl.

Podporované modely
3130 / 3130xl

© SEQme s.r.o., 2012 - 2020. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl