Naše kurzy

Nabízíme vysoce specializované kurzy se zaměřením na technologie DNA sekvenování a Real-Time PCR.

Kurzy lze pořádat i přímo na vašem pracovišti a lze je upravit tak, aby odpovídaly vašim potřebám.

Next-Generation Sekvenování

ON LINE Kurz Základy Next-Generation sekvenování

Zorientujte se v možnostech masivně paralelního sekvenování a naučte se efektivně plánovat a provádět vlastní experimenty! Kurz je určen pro molekulární biology se zájmem o…

20. - 21.4.2020 08:30 - 17:00 ON LINE, Česká republika Volná místa: 4

Bioinformatické zpracování NGS dat - ON LINE WORKSHOP pro začátečníky!

Náš workshop vám umožní pochopit základy zpracování NGS dat. Cílem workshopu je naučit se provádět základní kroky analýzy NGS dat včetně manipulace s hrubými…

22. - 24.4.2020 08:30 - 17:00 Brno, Česká republika Volná místa: 1

Mikrobiom a metagenom - workshop zaměřený na bioinformatickou analýzu dat

Bioinformatické zpracování dat z mikrobiomiky a metagenomiky počínaje kontrolou kvality dat, filtrováním, assembly/klastrováním až po taxonomickou klasifikaci, funkční zařazení a…

18. - 22.5.2020 08:30 - 17:00 Prague, Česká republika Volná místa: 0

6. Pražská podzimní škola analýzy NGS dat - RNASeq data analysis Workshop

Stejně jako v předešlých letech i letos Vás zveme na náš workshop zaměřený na základní kroky analýzy dat získaných metodami Next-Generation sekvenování. Na…

5. - 9.10.2020 08:30 - 17:00 Prague, Česká republika Volná místa: 25

Workshop: Sekvenační technologie Oxford Nanopore - de novo assembly dlouhých readů

Technologie Oxford Nanopore představuje poměrně nový přístup k sekvenování DNA. Její hlavní výhodou jsou dlouhé sekvenační ready získané bez amplifikace. Jedná se o…

6. - 7.11.2019 08:30 - 17:00 Prague, Česká republika Volná místa: 0

Detekce virů metodou de-novo assembly - workshop

Na podzim roku 2019 zařazujeme do naší nabídky akcí nový workshop zaměřený na detekci a identifikaci virů pomocí de-novo assembly. Podobně jako naše ostatní workshopy i tato pětidenn…

18. - 22.11.2019 08:30 - 17:00 Brno, Česká republika Volná místa: 0

Real-Time PCR

Praktický rychlokurz Real-Time PCR

Kurz Real-Time PCR, v kterém získáte sebejistotu v používání Vašeho přístroje, schopnost kriticky posoudit své výsledky a jistotu o správných pracovních…

Servis přístrojů

Kurz obsluhy sekvenátoru Applied Biosystems

Školení pro uživatele stávajících i nových sekvenátorů, ve Vaší laboratoři, za použití Vašeho přístroje a Vašich verzí softwaru.…

© SEQme s.r.o., 2012 - 2020. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl