Naše kurzy

Nabízíme vysoce specializované kurzy se zaměřením na technologie DNA sekvenování a Real-Time PCR.

Kurzy lze pořádat i přímo na vašem pracovišti a lze je upravit tak, aby odpovídaly vašim potřebám.

Next-Generation Sekvenování

Mikrobiom a metagenom - workshop zaměřený na bioinformatickou analýzu dat

Bioinformatické zpracování dat z mikrobiomiky a metagenomiky počínaje kontrolou kvality dat, filtrováním, assembly/klastrováním až po taxonomickou klasifikaci, funkční zařazení a…

1. - 5.4.2019 08:30 - 17:00 České Budějovice, Česká republika Volná místa: 19

Kurz Základy Next-Generation sekvenování

Zorientujte se v možnostech masivně paralelního sekvenování a naučte se efektivně plánovat a provádět vlastní experimenty! Kurz je určen pro molekulární biology se zájmem o…

20. - 21.5.2019 08:30 - 17:00 Brno, Česká republika Volná místa: 19

Bioinformatické zpracování NGS dat - Workshop pro začátečníky!

Náš workshop vám umožní pochopit základy zpracování NGS dat. Cílem workshopu je naučit se provádět základní kroky analýzy NGS dat včetně manipulace s hrubými…

22. - 24.5.2019 08:30 - 17:00 Brno, Česká republika Volná místa: 14

5. Pražská podzimní škola analýzy NGS dat - RNASeq data analysis Workshop

Stejně jako v předešlých letech i letos Vás zveme na náš workshop zaměřený na základní kroky analýzy dat získaných metodami Next-Generation sekvenování. Na…

7. - 11.10.2019 08:30 - 17:00 Prague, Česká republika Volná místa: 24

Real-Time PCR

Kurz Real-Time PCR včetně analýzy dat v programu qbase+

Metoda Real-Time PCR – jakkoliv jednoduchá když přijde na praktické provedení, má mnohá úskalí zejména na straně plánování experimentů a vyhodnocování v…

8. - 9.11.2018 09:00 - 16:00 Brno, Česká republika Volná místa: 0

Praktický rychlokurz Real-Time PCR

Kurz Real-Time PCR, v kterém získáte sebejistotu v používání Vašeho přístroje, schopnost kriticky posoudit své výsledky a jistotu o správných pracovních…

Servis přístrojů

Kurz obsluhy sekvenátoru Applied Biosystems

Školení pro uživatele stávajících i nových sekvenátorů, ve Vaší laboratoři, za použití Vašeho přístroje a Vašich verzí softwaru.…

© SEQme s.r.o., 2012 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl