Pronájem / prodej přístrojů

Hledáte sekvenátor pro svou DNA laboratoř?

Nabízíme vám k prodeji či pronájmu plně repasované genetické analyzátory Applied Biosystems®

 Vyžádejte si návštěvu našeho specialisty 

 

Naši zákazníci mají vysoká očekávání stran dlouhodobé spolehlivosti svých laboratorních přístrojů a my jsme hrdi na to, že nejen námi dodávané přístroje, ale i náš servis a technická podpora, tato očekávání naplňují. Všechny systémy splňují veškeré specifikace, v jejich pořizovací ceně je zahrnuta jednoroční záruka a po jejím uplynutí lze uzavřít dlouhodobou servisní smlouvu.

Genetické analyzátory Applied Biosystems® 3130 nebo 3130xl – kompletní a plně funkční přístroje v repasované verzi

Genetický analyzátor (sekvenátor) se čtyřmi kapilárami (3130) nebo šestnácti kapilárami (3130xl), plně automatickým provozem počínaje plněním a náhradou polymeru, separací DNA fragmentů, jejich fluorescenční detekcí a analýzou dat, umožňující 24-hodinový bezobslužný provoz.

Specifikace:

 • Automatické dávkování vzorků z mikrodestičky (3130) nebo ze dvou mikrodestiček (3130xl) s kapacitou buď 96 nebo 384 jamek
 • Čtyř- (3130) nebo šestnáctikapilární (3130xl) sady o čtyřech různých délkách: 22, 36, 50 a 80 cm.
 • Automatické přeplňování kapilár separačním polymerem
 • Argonový laser s excitací při 488 a 515 nm
 • Detekce až pěti fluorescenčních barev pro sekvenování a fragmentační analýzu
 • CCD kamera a separace barev
 • Simultánní duální iluminace umožňující maximální uniformitu signálů a citlivost detekce
 • Software pro DNA sekvenování/odečet bází (Sequencing Analysis), fragmentační analýzu (GeneMapper®) a srovnávací sekvenační analýzu a detekci mutací (SeqScape®)
 • Jednoroční záruka na systém i práci

 


 

Genetické analyzátory Applied Biosystems® 3500 nebo 3500xl – kompletní a plně funkční přístroje v repasované verzi

Genetický analyzátor (sekvenátor) s osmi kapilárami (3500) nebo dvaceti čtyřmi kapilárami (3500xl), plně automatickým provozem počínaje plněním a náhradou polymeru, separací DNA fragmentů, jejich fluorescenční detekcí a analýzou dat, umožňující 24-hodinový bezobslužný provoz.

Specifikace:

 • Automatické dávkování vzorků z mikrodestičky (3500) nebo ze dvou mikrodestiček (3500xl) s kapacitou buď 96 nebo 384 jamek
 • Osmi- (3500) nebo dvacetičtyřkapilární (3500xl) sady o dvou různých délkách 36 a 50 cm.
 • Automatické přeplňování kapilár separačním polymerem
 • Diodový laser
 • Detekce až pěti fluorescenčních barev pro sekvenování a fragmentační analýzu
 • CCD kamera a separace barev
 • Simultánní duální iluminace umožňující maximální uniformitu signálů a citlivost detekce
 • Software pro DNA sekvenování/odečet bází (Sequencing Analysis), fragmentační analýzu (GeneMapper®) a srovnávací sekvenační analýzu a detekci mutací (SeqScape®)
 • Jednoroční záruka na systém i práci

 


 

Genetický analyzátor Applied Biosystems® 310 - kompletní a plně funkční přístroj v repasované verzi

Genetický analyzátor (sekvenátor) s jedinou kapilárou, plně automatickým provozem počínaje plněním a náhradou polymeru, separací DNA fragmentů, jejich fluorescenční detekcí a analýzou dat, umožňující 24-hodinový bezobslužný provoz.

 

Specifikace:

 • Automatické dávkování vzorků z nosiče s kapacitou 48 nebo 96 zkumavek
 • Kapiláry o dvou různých délkách: 47 a 61 cm.
 • Automatické přeplňování kapilár separačním polymerem
 • Argonový laser s excitací při 488 a 515 nm
 • Detekce až pěti fluorescenčních barev pro sekvenování a fragmentační analýzu
 • CCD kamera a separace barev
 • Software pro DNA sekvenování/odečet bází (Sequencing Analysis), fragmentační analýzu (GeneMapper®) a srovnávací sekvenační analýzu a detekci mutací (SeqScape®)
 • Jednoroční záruka na systém i práci

 

 

 Vyžádejte si návštěvu našeho specialisty 

 

© SEQme s.r.o., 2012 - 2024. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl