Ověření funkčnosti přístrojů

Ověření funkčnosti přístrojů (IPV – Instrument performance verification)

Provedením funkčního testu přístroje získáte jistotu, že výsledky, které získáváte ve své každodenní praxi, jsou spolehlivé.

Tímto testem vám odpovíme na tyto a obdobné otázky:

  • Chová se stejný vzorek ve všech kapilárách mého sekvenátoru nebo ve všech jamkách Real-Time PCR cykleru stejně?
  • Je intenzita naměřeného signálu vždy a všude stejná a pokud ne, tak jak moc se liší? Tzn. není citlivost detekce vzorku závislá na jeho pozici?
  • Jaká je variabilita výsledků? Je standardní odchylka průměrné velikosti detekovaných alelických píků ve všech kapilárách mého sekvenátoru v souladu se specifikacemi? Jak spolehlivě můj Real-Time PCR přístroj odliší vzorky s počty kopií templátu, které se liší dvojnásobně nebo i méně?

Po provedené opravě nebo jiném servisním zásahu, případně v souvislosti s pravidelnou inspekční prohlídkou vašich přístrojů a nebo čistě ad hoc ověříme, že vaše přístroje splňují své funkční specifikace. To znamená nejenom, že jsou v pořádku po technické stránce, ale že skutečně dávají výsledky jaké dávat mají a jaké požadujete, což nemusí být úplnou samozřejmostí s ohledem na používaný spotřební materiál a reagencie. Testy jsou prováděny podle doporučení výrobce.

Ověření funkčnosti přístrojů (IPV) zahrnuje tyto činnosti (výčet není kompletní):

DNA sekvenátory

  • Kalibrace přístroje (prostorová a spektrální kalibrace pro barevné sady podle potřeby)
  • Celkový funkční test s cílem ověřit, že přístroj je schopen velikostně odlišit detekované píky na hladině spolehlivosti 99,7% (rozlišení – velikostní separace), ověření výšky detekovaných píků (citlivost detekce), ověření délky čtení (LOR)
  • Protokol - Po provedení IPV je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných nedostatků

Real-Time PCR přístroje

  • Kontrola optického systému, podle potřeby kalibrace
  • Kontrola teplotního cykleru (přesnost teplot, rychlost chlazení a ohřevu, uniformita bloku)
  • Celkový funkční test s cílem ověřit, že přístroj je schopen odlišit vzorky s templáty, jejichž koncentrace se dvojnásobně (nebo v rozsahu daném specifikacemi výrobce) liší na hladině spolehlivosti 99,7%
  • Protokol - Po provedení IPV je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných nedostatků

Doporučujeme provádět ověření funkčnosti přístrojů (IPV) dle potřeb laboratoře, nejméně jedenkrát ročně, ideálně v návaznosti na inspekci přístroje (preventivní prohlídku). Dále je doporučeno tyto testy provést např. po přemístění přístroje, v souvislosti s provedením jeho oprav, v souvislosti s požadavky vašich SOP apod.

Servisní požadavek

Máte potíže s přístrojem nebo potřebujete nový?

ZASLAT DOTAZ
© SEQme s.r.o., 2012 - 2020. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl