Právní upozornění

Ochrana osobních údajů

SEQme s.r.o. jako vlastník a provozovatel internetových stránek na adrese www.seqme.eu podmiňuje přístup do určitých sekcí stránek na základě poskytnutí některých osobních údajů osob, které stránky navštíví (dále jen "uživatelé") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů v platném znění. S těmito údaji nakládáme striktně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Osobní údaje uživatele nebudou poskytnuty žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu uživatele.

Pokud si uživatel přeje upravit či smazat osobní data, která o něm provozovatel má, může to provést osobně ve svém profilu na internetových stránkách nebo může kontaktovat provozovatele na adrese info@seqme.eu nebo na shora uvedené adrese.

Používání těchto internetových stránek

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí zde uvedenými pravidly. Uživatel tím, že vstoupí na kteroukoliv z internetových stránek provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije kteroukoliv informaci umístěnou na internetových stránkách provozovatele, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

Cookies

"Cookies" jsou soubory, které jsou při návštěvě internetových stránek vytvářeny na pevném disku počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce uložit důležité informace, které uživateli usnadní její následné používání. Jako většina internetových stránek i stránky společnosti SEQme s.r.o. používají cookies. Pokud uživatel nechce cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést odpovídající nastavení svého internetového prohlížeče. Zablokuje-li uživatel používání cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.seqme.eu jsou uvedeny odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá společnost SEQme s.r.o. kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto jiných stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením zejména s ohledem na ochranu osobních údajů. SEQme s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a činnost jiných společností (provozovatelů).

Chování uživatelů

Uživatel nesmí při používání těchto stránek zasahovat do jejich bezpečnosti, nesmí je využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je povinen respektovat autorská práva provozovatele k těmto stránkám. Provozovatel upozorňuje uživatele, že vznikne-li provozovateli škoda v případě porušení některé povinnosti vyplývající z těchto pravidel nebo z důvodu jakéhokoliv protiprávního jednání uživatele vztahujícího se k těmto internetovým stránkám, bude tuto škodu v plné výši nárokovat na uživateli.

Elektronická komunikace

E-maily odesílané ze společnosti SEQme s.r.o. jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný ze společností SEQme s.r.o. obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte. Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. SEQme s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. SEQme s.r.o. vychází z předpokladu, že každý kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

Obchodní známky

Obchodní známky a názvy dalších společností a produktů uvedené na těchto webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím svých oprávněných majitelů. Všechny uvedené informace o obchodních známkách a jejich majitelích jsou považovány za přesné, ale tato skutečnost není garantována. Pokud se domníváte, že nějaký údaj je nepřesný nebo chybí, kontaktujte nás, prosím.

Upozornění

Obsah internetových stránek www.seqme.eu je chráněn autorským právem včetně, ale nikoliv výhradně, textu, designu, technických nákresů, fotografií a obrázků a výběru a uspořádání souborů na těchto stránkách. Všechny uvedené informace se mohou změnit bez předchozího oznámení. Společnost SEQme s.r.o. nepřijímá žádnou zodpovědnost ani záruku za přesnost a úplnost poskytovaných informací. Účelem prezentovaného materiálu je podat obecné informace; bez další odborné pomoci, která zohlední vaše individuální potřeby, na něj nelze spoléhat při vašem jednání. Tento dokument a informace v něm obsažené používáte na vlastní riziko.

© SEQme s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

© SEQme s.r.o., 2012 - 2024. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl