Naše kurzy

Nabízíme vysoce specializované kurzy se zaměřením na technologie DNA sekvenování a Real-Time PCR.

Kurzy lze pořádat i přímo na vašem pracovišti a lze je upravit tak, aby odpovídaly vašim potřebám.

Next-Generation Sekvenování

Analýza výsledků Next-Generation sekvenování – Workshop pro začátečníky

Seznámíte se s různými formáty NGS dat, dozvíte se o konkrétních výhodách a nevýhodách používaných sekvenačních technologií a jak s nimi nakládat a pochopíte pozadí jednotlivých procesů používaných k úpravě NGS dat. Po tomto třídenním workshopu se nestanete bioinformatikem, ale budete na dobré cestě stát se…

Analýza metagenomu – Bioinformatický workshop

Metagenomika je studium genetického materiálu získaného přímo ze vzorků životního prostředí. To je užitečné, když se pokoušíte pochopit, jaké mikroby jsou ve vzorku přítomny a co dělají v konkrétním prostředí. V našem workshopu se naučíte zpracovávat metagenomická data počínaje kontrolou jejich kvality, filtrováním, assembly / klastrov…

8. Pražská podzimní škola analýzy NGS dat - RNASeq data analysis Workshop

I letos Vás zveme na náš workshop zaměřený na základní kroky analýzy dat získaných metodami Next-Generation sekvenování. Na programu tohoto pětidenního intenzivního workshopu je kontrola kvality dat, editace sekvencí, mapování a alignment. Kromě toho se v letošním roce speciálně zaměříme na RNASeq. Budete stručně seznámeni s operačním syst…

Rutinní používání technologie Illumina ve vaší laboratoři – Workshop

Tento workshop je vhodný zejména (nejen) pro uživatele přístrojů Illumina, například operátory přístrojů z diagnostických laboratoří, pro které je snadné použití nejen výrobcem poskytovaných nástrojů a rychlé zpracování dat vedoucí ke kvalitním výstupům nutností v jejich každodenní rutině. Dále je mimořádně vhodný např.…

10. - 12.10.2023 09:00 - 17:00 Prague, Česká republika Volná místa: 7

Práce s daty a jejich vizualizace v R - Letní workshop

Nabízíme vám nový workshop zaměřený na vizualizaci NGS dat pomocí jazyka R. Jazyk R je ideální pro vykreslování různých vědeckých dat, nejen NGS. Naučíte se základy R, práci s daty a principy analýzy dat. To vše vám umožní naučit se používat R pro vizualizaci dat, včetně vytváření všech nejběžnějších grafů používan…

Úvod do Next-Generation sekvenování

Cílem kurzu je pomoci Vám získat základní orientaci v technologiích, principech, pojmech a možnostech využití Next-Generation sekvenování (NGS). Důraz je kladen na osvojení si schopnosti samostatného efektivního plánování NGS experimentů a základního zhodnocení výsledků. Probereme celou tematiku komplexně od A do Z v souvislostech.

Detekce a identifikace variant – Bioinformatický workshop

Detekce a identifikace – tzv. volání variant (variant calling) v sekvenčních datech je v principu jednoduchá záležitost, která však v praxi zdaleka jednoduchou není a rozlišení skutečné varianty (mutace) a experimentální chyby vyžaduje sofistikované výpočetní a / nebo heuristické techniky. V našem workshopu se přesně tyto postupy naučíte.

Real-Time PCR

Praktický rychlokurz Real-Time PCR

Kurz Real-Time PCR, v kterém získáte sebejistotu v používání Vašeho přístroje, schopnost kriticky posoudit své výsledky a jistotu o správných pracovních postupech. Pro jakýkoliv Real-Time PCR přístroj - Applied Biosystems, Bio-Rad, Corbett Research, Roche, Stratagene/Agilent, Eppendorf, Illumina, Qiagen atd. Rozsah: 1-2 dny nebo podle potřebyV češtině nebo angličtině,…

Servis přístrojů

Kurz obsluhy sekvenátoru Applied Biosystems

Školení pro uživatele stávajících i nových sekvenátorů, ve Vaší laboratoři, za použití Vašeho přístroje a Vašich verzí softwaru. Dostanete přesně ty informace, které potřebujete.  Sekvenátory Applied Biosystems 310, 3100, 3130/xl, 3500/xl, 3730/xl. V češtině nebo angličtině, 1-3 dny nebo podle potřeby. Jednorázová i pravideln…

© SEQme s.r.o., 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl