Úvod do Next-Generation sekvenování

25. - 26.4.2023 09:00 - 17:00 Online 410 EUR bez DPH Angličtina Volná místa: 25

 

Účastníci říkají:

"Toto byl snad první kurz, kde se člověk dozvěděl opravdu komplexní a kompletní informaci o NGS a to od A do Z, ze které si může utvořit nějaký celkový obraz. Opravdu povedená záležitost, kterou rádi doporučíme."

 

Úvod:

Zorientujte se v možnostech masivně paralelního sekvenování a naučte se efektivně plánovat a provádět vlastní experimenty!

Cílem kurzu je pomoci Vám získat základní orientaci v technologiích, principech, pojmech a možnostech využití Next-Generation sekvenování (NGS). Důraz je kladen na osvojení si schopnosti samostatného efektivního plánování NGS experimentů a základního zhodnocení výsledků. Probereme celou tematiku komplexně od A do Z v souvislostech – vývoj jednotlivých metod, jejich přednosti a nevýhody, možnosti použití, detaily laboratorního zpracování vzorků i analýzy dat. Seznámíme vás rovněž s aktuálními technologickými novinkami. Absolvováním kurzu získáte ucelený přehled o technologiích NGS.

 

Komu je akce určena?

 • Akce je vhodná pro každého, kdo teprve plánuje používání technologií masivně paralelního (tzv. next-generation) sekvenování, nebo pro ty z vás, kteří si chcete prohloubit své stávající znalosti principů těchto metod a jejich využití. Předchozí znalost sekvenačních technologií není nutná.
 • Nutným předpokladem je počítačová gramotnost a základní znalosti molekulární biologie (DNA, RNA, genová exprese, PCR).
 • Pokud se chcete naučit základy analýzy sekvenačních dat, doporučujeme vaší pozornosti rovněž bioinformatický workshop Úvod do analýzy výsledků Next-Generation sekvenování.

 

Co se naučíte?

 • Získáte podrobný přehled dostupných NGS technologií včetně jejich srovnání z hlediska výhod a nevýhod pro konkrétní aplikace
 • Naučíte se navrhnout experiment NGS včetně efektivního naplánování rozpočtu
 • Dozvíte se, na co pamatovat při provádění NGS experimentů
 • Ukážeme vám, jak provádět základní operace s daty a poskytneme potřebné informace o počítačové infrastruktuře
 • Probereme všechny možné aplikace
 • Budete mít možnost komunikovat se zkušenými přednášejícími a ostatními účastníky

 


 

Program:

 • Úvod do problematiky
  • Historické souvislosti a přehled současných technologií
  • Základní principy a pojmy
  • Typické aplikace a standardní workflow 
 • Sekvenační technologie
  • Princip sekvenace technologiemi NGS
  • Specifikace technologií a přístrojů Illumina, Pacific Biosciences a Oxford Nanopore
  • Technologické novinky 
 • Základní aplikace a metody
  • Přehled aplikací NGS
  • Příprava sekvenačních knihoven
  • Nabohacovací techniky (Target enrichment) 
  •  
 • Plánování sekvenace
  • Volba aplikace ve vztahu k cílům experimentu
  • Specifické požadavky ve vztahu k aplikaci
  • Design technického řešení 
 • Vyhodnocení výsledků, analýza dat
  • Obecný úvod do analýzy dat
  • Přehled běžných datových formátů
  • Kvalitativní zhodnocení výsledků
  • Zvýšení kvality datasetu
  • Přehled používaného software
  • Základní metody sekundární analýzy dat (de-novo assembly, mapování na referenci, identifikace variant, …)
  • Evaluace výsledků sekundární analýzy (statistika)
  • Zobrazení výsledků sekundární analýzy

 

 


 

Přednášející:

Tým přednášejících je složen z profesionálů, zaměstnanců firmy SEQme a případně pozvaných hostů – odborníků na dané téma, kteří se dlouhodobě věnují různým technologiím Next-Generation sekvenování. Zaměřují se nejen na analýzu dat, ale i na laboratorní zpracování vzorků v NGS laboratoři, návrh NGS projektů a další související úkony a jsou tudíž schopni poskytnout komplexní vhled do celé problematiky v souvislostech.

Jak akce probíhá?

Jedná se o teoretický kurz sestávající z prezentací a softwarových demonstrací. Účastníkům nejsou přiděleny počítače.

 

Organizační informace:

 • Jazyk: Angličtina
 • Registrační poplatek zahrnuje tištěné prezentace ke kurzu/workshopu (pro on-line akce jsou prezentace poskytovány výhradně v elektronické formě). V případě, že se akce koná fyzicky, zahrnuje cena i obědy a občerstvení.
 • Případné ubytování a cestovní výdaje si účastníci zajišťují a hradí sami.
 • Upozorňujeme, že během akce nejsou prováděny žádné laboratorní experimenty.

 

Speciální nabídka:

Všechny naše kurzy a workshopy lze uspořádat rovněž na vašem pracovišti, pro vaši pracovní skupinu. Tedy jako akci na míru. Některé z našich akcí dokonce takto – na požadavek klienta – vznikly. Výhodou tohoto formátu je samozřejmě možnost připravit akci na klíč pro váš tým, reflektovat vaše specifické požadavky a potřeby, včetně možnosti pracovat s vašimi daty. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Úvod do Next-Generation sekvenování

Nadcházející termíny:

Datum: 25. - 26.4.2023
Čas: 09:00 - 17:00
Místo: Online
Cena: 410 EUR bez DPH
Jazyk: Angličtina
Volná místa: 25
Chci se přihlásit

Fotografie z našich kurzů...


© SEQme s.r.o., 2012 - 2023. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl